มิถุนายน 2020
พฤ อา
« ต.ค.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

ปฏิทินกิจกรรม

PostHeaderIcon

PostHeaderIcon ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารฯ ประจำปีการศึกษา 2558

ด้วย สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะดำเนินการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในปี พ.ศ. 2559
โดยรายละเอียด มีดังนี้

หลักฐานที่ต้องนำมายื่นประกอบการขอผ่อนผันฯ (อย่างละ 2 ฉบับ)
1. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9)
2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต
6. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาปัจจุบันหรือ
หลักฐานอื่นใดที่แสดงสถานภาพว่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปัจจุบัน

7.สำเนาการแจ้งย้ายภูมิลำเนา (ถ้ามี)
8. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

หมายเหตุ: นำหลักฐานต่าง ๆ มาดำเนินการขอผ่อนผันฯ ด้วยตนเองที่ ศาลาพระเกี้ยว ในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 5-30 ตุลาคม 2558
(คณะแพทยศาสตร์ กำหนดการส่งเอกสาร วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 และรอบเก็บตก วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558)

**หากพ้นกำหนดนี้ นิสิตผู้ที่ยังไม่ได้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่พร้อมหลักฐานดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะถือว่านิสิตผู้นั้น “สละสิทธิ์”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://storage.docchula.com/public.php?service=files&t=73c36feabf9475790e0d09ea8a896808

PostHeaderIcon โครงการ “แรงบันดาลใจ บันไดสู่ฝัน”

ด้วยหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิตจะจัดโครงการ “แรงบันดาลใจ บันไดสู่ฝัน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับฟังการถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจโลกและชีวิตจากบุคคลตัวอย่าง อีกทั้งยังเพื่อให้นิสิตได้รับกำลังใจ ตลอดจนแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองต่อไปตามศักยภาพของตน

กำหนดการโครงการ “แรงบันดาลใจ บันไดสู่ฝัน”
จัดขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 17.30 – 20.30 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 16.30 – 17.30 น.     ลงทะเบียน
เวลา 17.30 – 20.30 น.     การเสวนาในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ บันไดสู่ฝัน”
เวลา 20.30 น.                  ประเมินผล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
https://storage.docchula.com/public.php?service=files&t=fbfba3338fd0836c9988c0845e51618d

PostHeaderIcon ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจการรมสร้างเสริมสำนึกสาธารณะสำหรับนิสิต

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการให้นิสิตกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจากรัฐบาล(ต่อเนื่อง) ประจำปี 2558

ประกาศ เรื่อง สวัสดิการการรักษาพยาบาลของนิสิตแพทย์
การรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า


แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ชั้นปีที่ 1
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 6

PostHeaderIcon แสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ